۲۷ اسفند ۱۳۹۸

سرگرم کردن کودکان در منزل

این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا والدین ترجیح می‌دهند کودکا را در منزل نگه دارند. اغلب این کودکان قبلا برنامه های متعددی در خارج از […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۸
دکتر اکرم پرند

وبلاگ مقالات دکتر پرند 2

مقالات و بخش وبلاگ دکتر پرند، بخشی از وب سایت دکتر اکرم پرند به آدرس drparand.com می باشد. در این وبلاگ، مطالب و مقالات منتشر خواهند […]
۱۹ بهمن ۱۳۹۸
دکتر اکرم پرند

وبلاگ مقالات دکتر پرند

مقالات و بخش وبلاگ دکتر پرند، بخشی از وب سایت دکتر اکرم پرند به آدرس drparand.com می باشد. در این وبلاگ، مطالب و مقالات منتشر خواهند […]