ناتوانایی های یادگیری

اختلال در یادگیری

اختلال در یادگیری

شاید تاکنون با کودکانی مواجه شده‌اید که از وضعیت جسمانی و هوش نرمال برخوردارند، به‌خوبی صحبت می‌کنند، با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند و از مهارت‌های خودیاری برخوردارند ولی عملکرد تحصیلی آنها با آنچه که انتظار می‌رود، تفاوت چشمگیری دارد. این کودکان در مدرسه مشکلات خواندن، نوشتن و ریاضی دارند. اغلب آنها محرومیت‌ محیطی ندارند و والدین آنها از متخصصان مختلفی مانند روان‌شناسان، گفتاردرمانگران، روان‌پزشکان و پزشکان اطفال کمک‌های گوناگونی را طلب می‌کنند. بیشترین مشکلات این کودکان در مدرسه ظاهر می‌شود. آنها در بدو ورود به مدرسه به پیشرفت تحصیلی خود اطمینان دارند ولی به‌تدریج درمی‌یابند که با سایر همکلاسی‌های خود تفاوت دارند و دچار احساس حقارت و ناامیدی می‌شوند. از سوی دیگر، سرزنش‌های معلمان و خانواده، مشکلات فرد را پیچیده‌تر می‌کند. این گروه کودکان دارای اختلال یادگیری نامیده می شوند. در دهه‌های اخیر به دلیل طراحی ابزارهای مناسب جهت شناسایی این کودکان تعداد آنها رو به افزایش نهاده است. ‌به نظر برخی از متخصصان، گروهی از دانش‌آموزان به دلیل شرایط آموزشی نامناسب و تجربه‌های آموزشی ناکافی، دچار فقر آموزشی می‌شوند. اختلال در یادگیری گاهی با مشکل در سازگاری با مدرسه، ناکامی و تعامل نامناسب با همتایان همراه می‌شود که در این صورت بسیار پیچیده‌تر می‌گردد. آنها ممکن است در برخی سطوح تحصیلی عملکردی بسیار خوب و در برخی دچار مشکل باشند، برای مثال ممکن است در ریاضی دارای عملکرد خوب و در خواندن و یا نوشتن دچار اختلال باشند.تشخیص و طراحی برنامه‌های آموزشی مناسب و زود هنگام این اختلال توسط افراد متخصص بسیار ضروری است. چرا که می توان با بهره‌گیری از روشهای مختلف آموزشی مشکلات یادگیری و تحصیلی کودکان را کاهش داد و از گسترش مشکل به سایر حیطه‌ها جلوگیری نمود.