ویدئوهای آموزشی

ویدئو آموزشی مشاوره | ویدئو آموزشی روانشناسی | ویدئو آموزشی توانبخشی

ویدئو های آموزشی مشاوره و درمان در زمینه های خانواده، کودک، ازدواج، نوجوان، تحصیلی، فردی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بازی درمانی، دارو درمانی، نوروفیدبک، تست هوش، استعداد، توانمندی مغز، QEEG و بایوفیدبک. با مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر پرند به آینده ای نو بیندیشید.