غربالگری - شناسایی زودهنگام مشکلات

غربالگری - شناسایی زودهنگام مشکلات

غربالگری – شناسایی زودهنگام مشکلات

یکی از راه های کمک به سلامت روان جامعه، شناسایی زود هنگام مشکلات کودکان و ارائه راه حل های پیشگیرانه است. چرا که کودکان امروز بزرگسالان فردا و سازندگان اقشار مختلف جامعه هستند. بنابراین توجه به مشکلات کودکان و حل آن در سلامت کلی جوامع نقش انکار ناپذیری دارد. در غربالگری ابتدا کودکان در معرض خطر(کودکانی که برخی از علائم مشکل را دارند) شناسایی می شوند وبا روش هایی چون مهارت آموزی، هنردرمانی، رفتاردرمانی و بازی درمانی از گسترش دامنه مشکل جلوگیری می شود. مسلما همانطور که شعار اغلب سیستم های بهداشتی است پیشگیری کم هزینه تر و اثر بخش تر از درمان است. در راستای دستیابی به این هدف آمادگی این را داریم که در مهد های کودک و مدارس به غربالگری مشکلات کودکان، نوجوانان و خانواده های آنان در کلیه سنین بپردازیم و پروتکل آموزشی و درمانی مناسب را طراحی کرده و آن را در مراکز آموزسی و در صورت لزوم کلینیک به اجرا درآوریم.