روان درمانی

روان درمانی

روان درمانی

روان درمانی اصطلاحی کلی برای درمان مشکلات روانی است. این درمان معمولا توسط روانشناس، روانپزشک یا سایر افرادی که در این زمینه آموزش دیده و در سیستم سلامت روان قرار دارند، صورت میگیرد. در طی روان درمانی درمانجو نسبت به شرایط، ویژگی های شخصیتی، خلق و خو، احساسات، تفکرات و رفتارهای خود بینش پیدا میکند. همچنین روان درمانی به افراد کمک میکند تا با سبک مناسب تری زندگی کنند، افکار غیر منطقی خود را تغییر دهند، در موقعیت های چالش برانگیز با استفاده از مهارت های خود به گونه ای سازگارانه برخورد کنند، بر افکار، رفتار و گفتار خود تسلط پیدا کنند و در انتخاب و تصمیم گیری ملاک های روشن و مشخصی داشته باشند. این درمان برای تمامی کسانی که از سطح سواد متوسطی برخوردارند کاربرد دارد. اختلال های اضطابی، افسردگی، وسواس فکری/عملی، فوبیاها، اختلال دو قطبی، اختلال های شخصیت و اختلال های دوران کودکی و نوجوانی از جمله اختلال هایی هستند که با روان درمانی درمان می شوند.