رفتار درمانی

رفتار درمانی

رفتار درمانی

رفتار درمانی یکی از روش های درمانی است که به درمانجویان کمک میکند تا رفتارهای نامناسب خود را شناسایی و بازسازی کنند. این درمان برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان کاربرد دارد. اختلال افسردگی، وسواس فکری/عملی، ترس های بیمارگونه، حملات پانیک، سوء مصرف مواد و مشکلات هیجانی و رفتاری از جمله اختلال هایی هستند که با بهره گیری از تکنیک های این رویکرد درمان می شوند. تقویت مثبت، بازی نقس، ریلکسیشن، روش های کنترل خشم و استرس و رویارویی با عوامل ترس از جمله تکنیک های این نوع درمان به شمار میروند.