خانواده درمانی

خانواده درمانی

خانواده درمانی

خانواده درمانی مداخله ای است که خانواده را به عنوان یک سیستم که اجزای آن با هم در تعامل هستند در نظر میگیرد؛ بنابراین بر تغییر تعاملات بین اعضای خانواده با هدف بهبود ساختار، فرایند و محتوای خانواده تاکید دارد. در خانواده درمانی تلاش می شود کارکرد خانواده به عنوان واحدی متشکل از تک تک اعضای خانواده بهبود یابد. خانواده درمانگر تلاش می کند که الگوهای بین نسلی غیر قابل انعطافی را که سبب ایجاد مشکل در روابط درون و بین فردی می شود را شناسایی کند، در آن زمینه به خانواده بینش دهد و با کمک خانواده در آن تغییر ایجاد کند. در خانواده درمانی هدف درمانگر، شناسایی مشکل، بررسی چگونگی ارتباط بین اعضای خانواده، بررسی نقش ها، حد و مرزها، قوانین و وظیف اعضای خانواده و نهایتا تغییر ساختار خانواده با استفاده از تکنیک تخصصی است. خانواده درمانی در زمینه مشکلات متعددی کاربرد دارد که مهمترین آنها عبارتند از: اختلافات زناشویی، خیانت، مشکل درارتباط با خانواده همسر، مشکل در ارتباط با فرزندان، افت تحصیلی فرزندان، ازدواج فرزندانف اعتیاد والدینف مشکلات رفتاری فرزندان خردسال، مشکلات اخلاقی والدین ویا فرزندان.