گفتار درمانی

گفتار درمانی

گفتار درمانی

گفتار درمانی یکی از رشته های توانبخشی است که به ارزیابی و درمان اختلال های گفتاری می پردازد یعنی در ابتدا درمانگر نوع اختلال را با توجه به علائم و تست های مختلفی که انجام می دهد تشخیص داده و با توجه به شدت و نوع اختلال، پروتکل درمانی را طرح ریزی می کند. این اختلال ها تنوع بسیاری دارند و تشخیص زود هنگام در روند درمان آن نقش به سزایی دارد؛ زمان طلایی گفتار درمانی معمولا قبل ازورود به مدرسه است. بنابراین نسبت به تاخیر گفتار باید بسیار حساس بود. انواع اختلالات گفتار و زبان عبارتند از؛ تاخیر در گفتار و زبان که معمولا به دلیل افت شنوایی، عقب ماندگی ذهنی و یا فلج مغزی روی می دهد؛ ناروانی گفتار مانند لکنت زبان و بریده گویی؛ اختلال های صوت که به کیفیت، بلندی، زیر وبمی و انعطلف پذیری صوت اشاره دارد؛ اختلال های زبانی که به اختلال در زبان بیانی و دریافتی که می تواند ناشی از آسیب به منطقه بروکا و ورنیکه باشد؛ اختلال های ناشی از عملکرد فیر نرمال قسمت های کامی-حلقی؛ اختلال های تولیدی مانند حذف یکی از هم خوان ها، خراب گویی یعنی تولید صدای صدای نامشخص به جای واج هدف، اضافه کردن یک صدا یا هجای نابجا به واژه یا هجای اصلی، جانشینی یک واج استاندارد به واج هدف.