کار درمانی

کار درمانی

کار درمانی

کار درمانی از رشته های توانبخشی در گروه علوم پزشکی است. کار درمانگر با استفاده از فعالیت هدفمند و با توجه به بازخورد رفتاری و کلامی مراجع قبل، بعد و در حین انجام فعالیت به تشخیص علائم و درمان مراجع می پردازد. از ویژگی های کاردرمانی تاکید آن بر استفاده گسترده از “فعالیت هدفمند” است. فعالیت هدفمند به فعالیت هایی گفته می شود که فرد به طور فعال در آن شرکت دارد. این فعالیت ها موجب هماهنگی سیستم های جسمانی شناختی و هیجانی می شود. مداخله های کاردرمانی غیر دارویی بوده و ابزار آن فعالیت ها و تمرین هایی است که با آسیب و محدودیت در کارکرد های ذهنی، روانی، فیزیکی، اجتماعی و رشدی متناسب است. این فعالیت ها در برگیرنده تمام ابعاد زیست شناختی، شناختی، روانشناختی و اجتماعی انسان است و هدف نهایی آن ارتقاء سلامت، استقلال و کیفیت زندگی می باشد. این درمان بیشترین کاربرد را برای دانش آموزان دارای مشکلات یادگیری، اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی، تاخیر های رشدی(ذهنی/جسمی)، مشکلات ادراکی و حافظه ای دارد. مهمترین اهداف این درمان عبارتند از: بهبود یادگیری، تسهیل مراحل رشد حرکتی و ذهنی، افزایش مهارت های حرکتی ظریف و درشت؛ ارتقا توجه، تمرکز، حافظه، ادراک وهماهنگی چشم و دست؛ افزایش هماهنگی دو نیمکره مغز؛ آموزش فعالیت های روز مره زندگی مانند رعایت بهداشت فردی و مراقبت از خود؛ بهبود مهارت های زندگی مانند ارتباط کلامی و غیر کلامی آموزش پیش حرفه ای و شغلی.