بازی درمانی

بازی درمانی

بازی درمانی

بازی درمانی به مجموعه ای از تکنیک های بازی و هنرهای خلاق اطلاق می شود که با استفاده از آن می توان مشکلات هیجانی و رفتاری خفیف تا شدید را در کودکان کاهش داد. از بازی میتوان بعنوان راهبردی پیشگیرانه برای کودکان بدون مشکل نیز استفاده کرد. کودکان بواسطه بازی مهارت های اجتماعی را یاد میگیرند، شیوه های بیان احساسات خود را تمرین می کنند و در خلال بازی روحیه ای شاد و پر انرژی کسب کرده و زندگی پرنشاط تر و سازگارانه تری را تجربه می کنند. علاوه بر این بازی به رشد مهارت های حسی/حرکتی که از پیش نیازهای نوشتن به شمار میرود، کمک شایانی می کند. مهارت های شناختی مانند حل مسئله، تفکر خلاق، کنجکاوی و بازیسازی تفکر نیز در فرایند بازی رشد می یابند؛ با کسب این مهارت ها اعتماد بنفس کودکان افزایش می یابد.