درباره ما

کلینیک روانشناسی دکتر پرند

مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر پرند ارائه دهنده خدمات مشاوره و درمان، در زمینه های خانواده، کودک، ازدواج، نوجوان، تحصیلی، فردی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بازی درمانی، دارو درمانی، نوروفیدبک، تست هوش، استعداد، توانمندی مغز، QEEG، بایوفیدبک می باشد.

امضاء: دکتر اکرم پرند، فوق دکتری روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان

روش های تربیتی کودک
اکرم پرند
بهرام فکری
نیره زمانی
سمیرا نوری
زهرا آقا رسولی
مریم اطمینان