درباره ما

کلینیک روانشناسی دکتر پرند

مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر پرند ارائه دهنده خدمات مشاوره و درمان، در زمینه های خانواده، کودک، ازدواج، نوجوان، تحصیلی، فردی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بازی درمانی، دارو درمانی، نوروفیدبک، تست هوش، استعداد، توانمندی مغز، QEEG، بایوفیدبک می باشد.

امضاء: دکتر اکرم پرند، فوق دکتری روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان

کلینیک روانشناسی دکتر اکرم پرند
زهرا آقا رسولی
بهرام فکری
لیلا فرخ نیا
سمیرا نوری