انتخاب همسر مناسب

مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج توسط مشاور خانواده و ازدواج انجام می شود. این نوع مشاوره می تواند قبل از ازدواج برای انتخاب بهتر و آمادگی جهت ازدواج و بعد از آن برای ارتقا کیفیت زندگی و رضایت زوجین صورت پذیرد. پژوهش ها نشان داده اند که مشاوره پیش از ازدواج آمار طلاق را کاهش داده است. در مشاوره پیش از ازدواج نگرش ها، اعتقادات، تفرکات و ویژگی های شخصیتی دختر و پسر بررسی می شود. در واقع هردو کاندید ازدواج با درون گری خود را بهتر می شناسند و با خصوصیات طرف مقابل نیز آشنا می شوند. بدین ترتیب با نظارت درمانگر بسیاری از ابهامات درباره موقعیت احتمالی ازدواج روشن شده و مراجعان پاسخ بسیاری از پرسش های خود را دریافت می کنند. در فرایند مشاوره پسر و دختر در می یابند که چه نقاط ضعفی دارند و این نقاط ضعف چه تاثیری بر زندگی زناشویی آنها خواهد گذاشت. نوع دیگر مشاوره ازدواج که زوج درمانی نیز نامیده می شود؛ مشاره بعد از ازدواج است. این مشاوره معمولا در مرحله بروز تعارض های زناشویی ارائه می شود. در این فاز زوجین مسائل خود را در حضور مشاور مطرح می کنند و مشاور با بررسی مسئله و شیوه برخورد هریک از زوجین به آنها کمک می کند که مسئله را به شیوه ای مناسب ارزیابی کرده، به راه حل های مختلف بیاندیشند و بهترین راه حل را اتخاذ کنند. در این مرحله نیز مهارت آموزی به ویژه چگونگی برقراری ارتباط موثر، کنترل خشم، درک احساسات و نیازهای همسر حائز اهمیت است.