نقشه برداری مغزی (QEEG)

تصویربرداری مغزی

تصویربرداری مغزی

الکتروآنسفالوگرافی کمی(QEEG) یا نقشه مغزی روشی نوین برای بررسی کارکرد های مغز است. در این روش فعالیت امواج مختلف مغز در قسمت کرتکس به وسیله دستگاه ثبت شده وبا نرم افزاری به نقشه مغزی رنگی تبدیل می شود. این روش در مقایسه با سایر روش های ارزیابی کارکرد مغز بی عارضه تر و مقرون به صرفه تر است زیرا در این روش از هیچگونه ماده تزریقی استفاده نمی شود و میدان مغناطیسی قوی نیز وجود ندارد و هزینه آن نیز کمتر از سایر روش ها مانند MRI است. با اسفاده از نرم افزار این دستگاه می توان تحلیل جامعی از ویژگی های امواج مغزی مانند برتری جانبی، هماهنگی دو نیمکره، انسجام و نرمال بودن امواج آلفا، بتا، تتا و دلتا در نقاط مختلف کرتکس مغز ارائه داد. با نقشه برداری مغزی می توان اختلال هایی مانند نارسایی توجه/ بیش فعالی، ناتوانایی های یادگیری، اضطراب، افسردگی، وسواس، هیپوکسی مغز، دمانس و آلزایمر را با دقت بیشتری تشخیص داد. نتایج این ارزیابی علاوه بر تشخیص در درمان نیز کاربرد دارد. برای مثال تهیه پروتکل دقیق در نوروفیدبک، بررسی اثربخشی داروهای روان پزشکی و پیگیری درمان اعتیاد از جمله کاربردهای نقشه برداری مغزی به شمار می روند.