باشگاه مغز

باشگاه مغز

باشگاه مغز

مطالعه ی فرآیندهای ذهنی از جمله حافظه، حل مسئله، توجه و تمرکز، استدلال و…. با شروع روانشناسی شناختی افزایش یافت و از سوی دیگر با ظهور فناوری های نوین تصویر برداری عصبی و تحریک مغزی در سال های اخیر شتاب بیشتری گرفت. روانشناسان شناختی و دانشمندان علوم اعصاب تا مدت ها تصور می کردند که توانایی مداخلات ما در بهبود فرآیندهای شناختی اندک است و فرسودگس مغز غیر قابل برگشت و اصلاح است ام یافته های جدید فرصت هایی جدی برای اصلاح، ترمیم و تقویت عملکردهای مغزی ایجاد کرده است. اکنون تقویت و توانمند سازی مغزی مفهومی پذیرفته شده در مجامع مختلف در سراسر دنیاست. باشگاه توانمندسازی مغزی نیز در همین راستا وبا بهره گیری از بهترین ابزارها و متد روز دنیا علاوه بر ارائه آموزش هایی پیرامون چگونگی کارکرد مغز و شیوه ی استفاده ی بهینه از آن، تمرینات منظم و مرحله بندی شده ای را به تفکیک عملکرد های مختلف شناختی ارائه می دهد و توانمندی های مغزی را پله پله افزایش می دهد.