تست ها

اجرا و تست آزمون ها

اجرا و تست آزمون ها

ما در کلینیک خود تلاش کرده ایم تا با بهره گیری از تست های استاندارد شناختی و روانشناختی که به شکل پرسشنامه، چک لیست، انجام فعالیت ها و تکالیف هدفمند یا نرم افزار است حداکثر دقت را در تشخیص مشکلات مراجعان بکار ببریم. بر این اساس بانک تست بسیار غنی شامل آزمون های هوش، شخصیت، استعداد، علاقه، آزمون های تشخیصی اختلال های شناختی و روان شناختی برای تمامی گروه های سنی در مرکز وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

دستگاه نقشه برداری مغزی (QEEG)
آزمون کامپیوتری IVA برای تشخیص اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی
آزمون کامپیوتری برج لندن (ارزیابی مهارت حل مسئله)
آزمون کامپیوتری استروپ
آزمون کامپیوتری توجه متمرکز و پراکنده
آزمون کامپیوتری عملکرد پیوسته
آزمون ارزیابی حافظه فعال
آزمون حافظه وکسلر
آزمون هوش وکسلر پیش دبستان، کودکان و بزرگسالان
آزمون هوش استنفورد بینه از کودکی تا بزرگسالی
آزمون هوش ریون کودکان و بزرگسالان
چک لیست ارزیابی مشکلات هیجانی/رفتاری کودکان 6 تا 16 سال
آزمون های ارزیابی اختلال یادگیری