کاردرمانی

کاردرمانی از رشته های علوم توانبخشی در گروه علوم پزشکی است. کاردرمانگر با استفاده از فعالیت هدفمند و با توجه به بازخورد رفتاری و کلامی مراجع قبل ٬ بعد و در حین انجام فعالیت  به تشخیص علائم و درمان مراجع می پردازد. از ویژگی‌های کاردرمانی تاکید آن بر استفاده گسترده از “فعالیت هدفمند” است . فعالیت هدفمند به فعالیت هایی گفته می شود که فرد به طور فعال در آن شرکت دارد. این فعالیت ها موجب هماهنگی سیستم های جسمانی٬ شناختی وهیجانی می‌شود. مداخله‌های کاردرمانی غیردارویی بوده و ابزار آن فعالیتها و تمریناتی است که با آسیب و محدودیت در کارکرد های ذهنی ، روانی ، فیزیکی ، اجتماعی و رشدی متناسب است. این فعالیتها در برگیرنده تمام ابعاد زیست شناختی، شناختی، روانشناختی و اجتماعی انسان است و هدف نهایی آن ارتقاء سلامت , استقلال و کیفیت زندگی می باشد. مداخله‌های کاردرمانی مبتنی بر اصول علمی است که به پیشگیری، ارزیابی و درمان و مشاوره مراجعان در هر گروه سنی می پردازد. مهم‌ترین اقدامات کاردرمانی به شرح زیر است:
 • ارزیابی همه جانبه حسی، حرکتی , شناختی و اجتماعی
 • مداخله زودهنگام برای کودکان در معرض خطر اختلال‌های تحولی
 • بهبود یادگیری
 • تسهیل مراحل رشد حرکتی و ذهنی
 • افزایش مهارت‌های حرکتی ظریف
 • افزایش مهارت‌های حرکتی درشت
 • افزایش و حفظ تحمل جسمانی
 • ارتقا توجه و تمرکز
 • افزایش هماهنگی دو نیمکره مغز
 • بهبود ادراک دیداری و شنیداری
 • ارتقا هماهنگی چشم ودست
 • آموزش فعالیتهای روزمره زندگی مانند رعایت بهداشت فردی و مراقبت از خود
 • بهبود مهارتهای زندگی مانند ارتباط کلامی و غیر کلامی , روابط فردی و بین فردی
 • مشاوره شغلی
 • آموزش پیش حرفه ای و شغلی
اگر چه این مداخله‌ها به بهبود عملکرد همه افراد به ویژه کودکان کمک می‌کند ولی حیطه‌های اختصاصی آن را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد:
 • کودکان مبتلا به اختلال‌های روانپزشکی و مشکلات ذهنی :
شامل نارسایی توجه / بیش فعالی ، اختلال‌های طیف اوتیسم ، اختلال‌های تحولی ، اختلال در یکپارچگی حسی و اختلال‌های ادراکی ، اختلال هماهنگی در رشد ، اختلال‌های یادگیری ، اضطراب و لجبازی و به طور کلی اختلال‌ها رفتاری ، کم توانی هوشی ، اختلال‌ها متابولیک نظیر PKU(فنیل کتونوریا) ، سندرم ها نظیر سندرم داون و …
 • افراد مبتلا به انواع معلولیت های جسمی – حرکتی:
شامل فلج مغزی ، اسپاینو بیفیدا ، فلج اطفال ، ضایعات نخاعی ، ضربه و آسیب مغزی ، اختلال‌های رشدی و تعادلی و ضایعات ارتوپدیک مثل انواع شکستگی و در رفتگی های اندامی ، قطع عضو و …
 • افراد مبتلا به انواع مشکلات و محرومیت های حسی :
نظیر ناشنوایی و کم شنوایی ، نابینایی و کم بینایی و …
 • افراد مبتلا به انواع مشکلات روانی:
افراد مبتلا به اختلال‌های روانپریشی (سایکوز،psychosis(افراددارای توهم وهذیان) ، اختلال‌های خلقی(دوقطبی و افسردگی) ، اختلال‌های اضطرابی ، اختلال‌های شخصیت و…