آدرس کلینیک :

مشهد، بلوار فلسطین - فلسطین ۱۲- پلاک ۲

شماره تماس :

۰۵۱۳۷۶۶۷۳۵۱
۰۵۱۳۷۶۶۰۲۷۲

آدرس ایمیل :

[email protected]

ــــ فرم تماس ــــ

خانه روانشناسی و علوم تربیتی مشهد

..:: پیام خود را به ما برسانید ::..